Oferta

Jesteśmy pracownią projektową inżynierii sanitarnej. Wykonujemy zlecenia dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji.

Specjalizujemy się w projektowaniu:

 • sieci i przyłączy wodociągowych,

 • sieci i przyłączy kanalizacyjnych,

 • sieci i przyłączy gazowych,

 • sieci i przyłączy ciepłowniczych,

 • instalacji wodociągowych,

 • instalacji kanalizacyjnych,

 • instalacji przeciwpożarowych,

 • instalacji centralnego ogrzewania,

 • instalacji gazowych,

 • wentylacji mechanicznej,

 • kotłowni,

 • węzłów cieplnych,

 • oczyszczalni ścieków.

W ramach naszej działalności wykonujemy dokumentacje projektowo-kosztorysowe, operaty wodnoprawne, koncepcje oraz prowadzimy nadzory autorskie, jak również oferujemy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego czy kierownika budowy/robót w ramach branży sanitarnej.

Uzupełnienie oferty stanowi adaptacja projektów typowych w zakresie branży sanitarnej i profesjonalna pomoc w urzędowych formalnościach.

Zapraszamy do kontaktu.